2017. szeptember 10.

Reggeli imák!

Reggeli imánk menete:

Ének: 178. Dicséret: Dicsőség az Atyának, …

Közösen: Könyörgünk, Atyánk, Szentlelkedért, hogy szálljon ránk, vegye birtokba szívünket, és határozza meg érzéseinket, gondolatainkat, szavainkat és tetteinket. Kérünk, igéddel szólíts meg, és adj engedelmes szívet, hogy mindenben hűen követhessük akaratodat. Ámen.
Ének: Szívem csendben az Úrra figyel, …

Igeolvasás: • hétfő: Jn; 8:1-11. • kedd: Jn; 8: 12-20. • szerda: Jn; 8:21-29. • csütörtök Jn; 8:30-36. • péntek; Jn; 8: 37-47.
Figyelem összpontosítása az ige olvasása közben megjelenő érzésekre és főbb gondolatokra.

Csendes ima az ige segítségével!
Imádat ajánld fel Istennek, és kérd az Ő kegyelmét. (Esetleg csended bevezetőjeként elmondhatod párszor légzésed ütemére a „Jézus-imát”, amely így szól: „ Uram Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, könyörülj rajtam, bűnösön.”) Válaszd ki az olvasott ige egy sorát, mondatát, és ismételgesd magadban a légzésed ritmusára. Vidd Isten elé bátran háládat, érzéseidet és kéréseidet, majd hagyj időt a csendre, melyben megszólíthat az Isten. (Az egész folyamatra NE GÖRCSÖLJ RÁ! Ebben a 10 percben nem kell semmit sem elérned. Ha nem mondasz semmit, és nem érzed különösebben megszólítva magad, hanem csak egyszerűen csendben voltál az Úr előtt, és semmi mást nem adtál neki, mint magadat, és semmi extrát nem értettél meg, csak itt voltál az Isten számára, az is tökéletes imádság volt.)

Ének: 178. Dicséret: Dicsőség az Atyának, …

Reggeli ima:

Előimádkozó: Új napra ébredtünk. A mi Atyánk és Istenünk a világ kezdete óta a kegyelmi élet özönét készítette számunkra e napra. Adjunk hálát az Istennek.
Mind: Legyen hála Neked, Urunk, mert megőrizted életünket! Legyen Neked hála, a fényért, a levegőért, a vízért, a kenyérért és minden jótéteményedért, melyeket adtál, és adni fogsz a mai napon! Legyen hála, mert megengedted, hogy megismerjük megváltó igazságaidat! Legyen hála, mert gyermekeiddé és egymás testvériévé tettél minket. Legyen Neked hálasegítségedért a kísértések legyőzésében, hogy el ne essünk a bűn által, és feléd menjünk, mindig és mindenhol!
Előimádkozó: Egyesülve a kegyelem által az Isten népe minden tagjával,
Mind: Felajánljuk Neked lelkünk minden képességét, emlékezetünket, értelmünket és akaratunkat, egész testünket; a mai nap minden cselekedetét. Vezessen minket kegyelmed, hogy megvalósuljon üdvözítő terved bennünk. Úr Jézus, Neked ajánlom fel a mai napom minden imádságát, munkáját, örömét és szenvedését. Kérlek Uram, használj engem eszközül országod építésére. Uram, Jézus Krisztus, jöjjön el a Te országod! Mindent érted, Jézusom!
Előimádkozó: Kezdjük el a napot az Úr nevében! Menjen végbe minden dolgunk az Úr nevében!
Mind: Ámen.

Mind: Mi Atyánk …..

Gondold újra, melyik szó, mondat volt legnagyobb hatással Rád az olvasott igéből. (Osszátok meg, ha többen vagytok!)

Ének: Áldalak, jó Uram …

Áldás: Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját az ÚR, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet! Ámen.

Reggeli imánk menete.

Reggeli imánk menete.
Adobe PDF file, kB
2017. szeptember 11.
Nyomtatható forma.