2016. január 3.

Újévi Istentisztelet

A 2016-os újesztendő első istentiszteletén, január elsején Lenkey István református lelkipásztor prédikációjában a mennyei Isten közelségének örömét, nagyszerűségét, eme  állapotnak a boldogságát helyezte szívünkre és adta útravalóul az új év kezdetén. Ehhez elengedhetetlen az imádság, melynek elsődleges középpontja maga az Isten, akinek a közelében lenni létünknek a legkiteljesedettebb állapota.

   Ennek tükrében Homonnai Zoltánné Vilike újévi imádságával dicsérjük Istenünket:

Magasztallak Téged, Felséges Istenem.

Az év első percét, csak Neked szentelem.

Kegyelmedből megtartottál az elmúlt évben

Gondok, bajok között viselt szenvedésben.

Ajándékaidban sok volt az öröm,

Most hálás szívvel ezt is megköszönöm,

Mit is kívánjak az újesztendőre?

Szent lábad nyomának, legyünk követője!

Adj nekünk hálaszót, kedveset szépet

Hogy egyre ékesebben dicsérhessünk Téged!

Vigaszra, jó szóra, ne legyünk restek,

Betöltői legyünk, hű szeretetednek!

Adj békességet, minden családnak.

Gyülekezetünknek, s az egész világnak!

Keresztyén népedet senki se bántsa

Oltalom legyen, Gondviselés palástja!

Leborulva kérlek Felséges Istenem

Szent Fiadért, hallgass meg engem! Ámen.