2015. február 11.

Lídia kör

Lenkeyné Teleki Mária lelkészasszony vezetésével kerül megtartásra havonta a Lídia kör, mely a fiatal felnőtt, gyülekezeti nőtestvéreinket hivatott összefogni és lelkigyakorlatozni. A következőkben Szénégetőné Kovács Katalint kérdeztük az alkalmakról.

1. Hogyan szerveződik a Lídia kör?

2012 őszén örömmel vettem, hogy Mária meghívott az akkor induló fiatalasszonykörbe. Már az első alkalommal felszabadultan, jó légkörben voltunk együtt, körülbelül 10-12-en. Azóta már nagyon jól összekovácsolódtunk, megismertük egymást, és azt hiszem, mindannyiunk nevében mondhatom, hogy az Istennel való kapcsolatunk is jelentősen változott. Sikerült mélyre ásni és felfedezni, megérteni, beépíteni olyan igazságokat, jellemvonásokat, melyeket korábban nem.

2. Volt-e olyan témakör, ami nagyon megérintett téged?

Az első évben a keresztyén jellem egyes vonásairól, azok elmélyítéséről beszélgettünk. Minden alkalom után, az adott témán kellett elmélkedni a következő találkozásig és Igét tanulni. Nagyon szerettem ezeket az időket, ahogyan érezhettem, hogyan formál Isten, pl. a békességben, szeretetben, szívességben, jóságban, türelemben.

 3. Mi volt a fő téma az elmúlt félév alkalmainak?

Korábban néhány bibliai nő személyét vizsgáltuk, ebben a félévben pedig arra összpontosítunk, hogy Istennel minél inkább minőségi kapcsolatban legyünk. Csendességeinkben találjuk meg az Ő jelenlétét, figyeljünk belső megtapasztalásainkra, és hallgassunk az értelmünkkel Rá. Figyeljünk Jézus szívével.

Továbbá ismerjük fel Istent a mindennapjainkban, törekedjünk az egészséges látásra, mely tudatosságot, ítéletmentességet jelent, hálássá tesz, segít elfogadni a nehézségeket, és tanulni belőlük, arra hív, hogy találjuk meg, mi a valóban fontos, mit akar Isten rajtam keresztül elvégezni ebben a világban.