2015. szeptember 1.

Új hitoktató érkezett

Drága paksi Testvérek!

Székely Brigitta vagyok és Csomakőrös a szülőfalum. Kőrösi Csoma Sándor szülőfalujában élni számomra elmondhatatlan érzés. Nagy hatással volt rám mindig az ő élettörténete és most sem tehetem meg, hogy ne említsem nevét, hiszen az egész világon ismerik őt és visszajárnak emléke előtt tisztelegni. Ebben a kisfaluban nevelkedtem, munkálkodtam, Isten Dicsőségére. Gyerekkorom óta ismerem a Hatalmas Istent és élő kapcsolatban vagyok vele. Fiatalnak mondhatom magam, de nagyon tartalmas élet utat tudok a hátam mögött, amelyen mindvégig Isten fogta a kezem és vezetett, megáldott, fejlesztett és szeretetével elhalmozott. Megtapasztalhattam az ige szavát: „Tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál.” (Róma 8, 28.) Hat éve, hogy hittantanárként dolgozom és tapasztalom a Szentlélek rejtélyes, csodálatos munkáját.  Isten a nyáron Paksra vezetett és remélni merem, hogy itt is az áldását kiárasztja munkámra, fogja a kezem és az ő Országának építéséhez egy tégla lehetek. Minden tudásomat megpróbálom, az Isten és a gyülekezet javára fordítani. „Mert nem szégyenlem a Krisztus evangyéliomát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére.” (Róma 1,16.)

Szeretettel, Székely Brigitta.