A Paksi Református Templom története (Videó)

TemplomunkA legrégebbi nyomot 1576-ban találjuk. Ebben az évben tartották a hercegszőllősi zsinatot, amelynek aláírói között paksi lelkész, Zombori Antal neve is szerepelt.

A XVII. században csak egy szerény, sövényből készített és sárral tapasztott falú templom állt a mai parókia udvarán, amit 1705-ben lebontottak.
Az új, nagyobb templom a Daróczi és Száraz uraságok udvarán létesült. 8 öl x 3 öl volt a mérete, feltehetően a mai helyén.
A hívek számának gyarapodásával még nagyobb épületre lett szükség és 1750-ben letették a mai templom alapkövét. 20 évig épült, 1776. november 5.-én szentelték fel.

Tornya nem lehetett, a református egyház akkori elnyomott helyzetéből adódóan. A harang haranglábon állt.

Az 1790-91-es országgyűlés a felvilágosodás szellemében a protestáns egyházaknak is szabad vallásgyakorlatot biztosított. Ennek következtében emelkedett már a reformátusok templomtornya is a magasba, hirdetve jelenlétét 1796. évtől. Erről tanúskodik a bejárat fölött elhelyzett terméskőbe vésett felirat latin nyelven:

Vésett szövegDom Sub Franz II. Imp. Hace Aedif. AO. 1796.

E torony az Úr dicsőségére épült II. Ferenc uralkodása alatt az 1796. évben.

Az 1806. és 1808. években tűzvész pusztított és nagy károkat okozott a templomban. A hívek száma akkor 750 lélek volt.

 

Templomtorony 18211821-re készült el a ma is álló templomtorony, amelyen ez az évszám olvasható.

1908-ban - 100 éve! - döntött a presbitérium a templom felújításáról, amely 1911-ben történt meg. A tornyot bevonták bádoggal, valamint a tornyon lévő gombot és csillagot be is aranyozták.

Baksay György, híres paksi építész presbiter és Asztalos Ferenc pesbiterek cégei végezték a munkálatokat.

1920-ban az egyházi épületeket építették újjá.

1927-ben kisebb munkákat végeztek a templomon.

 

Üzenet elődeinktőlErről az időről tanúskodik a jelen felújításkor a csillagban fellelt üzenet az utókornak.

Kőváry László tiszteletes úr idején a régi parókiaépület teljes újjáépítését kellett megvalósítani, amely 1987-ben történt.

Az elmúlt évszázad ateista ideológiája nagy veszteségeket okozott az egyháznak mind lelki, mind anyagi értelemben.

Államosították a Templom út 1. és 2. szám alatti harangozói és kántori lakásokat és az iskolát. Ezeket, a veszteségeket, főleg a lelkek elvesztését az egyház a mai napig nem heverte ki.

Jelen, 2008. évi felújítást a palafedés igen rossz állapota ill. a templom beázása tette elkerülhetetlenné.

Új csillagLenkey István lelkész úr és gyülekezetünk presbitériuma felkérésére Kern Andrea, gyülekezetünk építésze és férje Klenk Csaba tervei alapján folyt a renoválás.

A szükséges fedezet összegyűjtésére az egész város megmozdult. 2008. május 16-án délután 16 órakor ünnepélyes keretek között új gomb és csillag került a torony tetejére.Az épület új cserépfedést és a torony új bádogozást kapott.

A csillagba helyezett üzenet hagyományát mi is ápoljuk és elődeinkhez híven tudósítást, küldtünk a jövőbe.

Képek a templomról:Üzenet elődeinktől...

Üzenet elődeinktől...
Adobe PDF file, kB
2008. április 17.

Üzenet az utókornak...

Üzenet az utókornak...
Adobe PDF file, kB
2008. május 26.


Itt egy videofilmet nézhet meg, ha Flash plugint telepít. A Flash plugint ingyenesen letöltheti innen.

2008. szeptember 13.

2008-05: Templomunk külső felújítása (video)