Üdvözöljük a Paksi Református Egyházközség és a „Világ Világossága” Paksi Református Alapítvány honlapján! (kép- és videogaléria)

Lenkey István lelkészLenkey István vagyok, a paksi református gyülekezet lelkésze és a "Világ Világossága" alapítvány egyik alapítója. Feleségemmel, Lenkeyné Teleki Máriával ketten végezzük a református lelkészi szolgálatokat Pakson.

Szolgálatunkban nagy segítséget jelentenek munkatársaink, Kern Sándor gondnok és Feil Ferencné gondok helyettes, a hitoktatásban és diakóniában szolgáló testvérek és az egész presbitérium.

A gyülekezet, melyben szolgálunk, nem túlságosan nagy, de rendkívül melegszívű, családias közösség. Vasárnaponként nyolcvanan, százan gyűlünk össze Istenünket tisztelni és egymással találkozni. Gyülekezetünk szépen növekszik, idén kilenc felnőtt és öt tinédzser csatlakozott gyülekezetünkhöz. Törekszünk arra, hogy érezhetővé tegyük Isten szeretetét, és tapasztalhatóvá, hogy milyen jó Jézussal élni. Ezért a szokványos gyülekezeti alkalmakon kívül szervezünk olyan alkalmakat is, ahol nemcsak hallani lehet Istenről, hanem könnyű megtapasztalni is jelenlétének örömét, közelségének jó ízét.

Ilyen alkalmaink ősszel az Alpha-kurzus, télen a családi sítábor, tavasszal a Béta-tanfolyam, nyáron a családi tábor és gyülekezeti kirándulás, hogy a teljesség igénye nélkül említsek néhányat a gyülekezetünk által nyújtott lehetőségek közül. Fontosnak érezzük ezeket az alkalmakat, mert ezek segítenek gyülekezetünknek betölteni a missziói parancsot, hogy Jézushoz vezessünk „minden" embert, s Isten áldását érezzük ezeken az alkalmakon.

Mindamellett fontosnak tartjuk a már Krisztus közelében lévő emberek segítését a megszentelődés útján való előre jutásban. Fontos a hitben növekedni, szeretetközösségben lenni és szolgálatot vállalni. Házi bibliakörök és különböző rétegalkalmak (pl. énekkar, ifjúsági bibliaóra, asszonykör) igyekszenek megteremteni a közösségmegélés és növekedés lehetőségét.

Küldetésünknek tekintjük a rászorulók megsegítését is. Diakóniai bizottságunk az alapítványunk kuratóriumával együtt dolgozva igyekszik megtalálni a lehetőséget arra, hogy a legrászorultabbakon és lehetőleg a leghatékonyabb formában tudjunk segíteni.
Hisszük, hogy az Istennel való kapcsolat lehet a boldogság egyetlen kulcsa gyermekeink számára is. Ezért fektetünk nagy energiákat a gyermekek közti szolgálatra, gyermekeknek tartott istentiszteletekre, gyereknapokra és a hitoktatásra. Istennek vagyunk hálásak azért, hogy Paks összes óvodájában és általános iskolájában sikerült megteremteni a hittannal való ismerkedés lehetőségét.

Szívesen dolgozunk együtt a környék református gyülekezeteivel. Tapasztaljuk, hogy közösen olyan dolgokra is képesek vagyunk, amit egyenként nem tudnánk megtenni. Ezért rendezünk közösen gyermek és felnőtt programokat az Észak-tolnai gyülekezetekkel.

Talán az eddigiekből is kitűnt, hogy mennyire szeretnénk, ha minél több ember boldogságot találna Jézus Krisztusnál. Voltaképpen e honlapot is ezért hoztuk létre, mert bízunk benne, hogy ez is lehet egy út, melyen valaki Krisztus felé indul.

Lenkey István lelkész

Nemzeti ünnepünk 168. évfordulójáról emlékeztek meg a Csengey Dénes Kulturális Központ színháztermében 2016. március 15-én. Az esten köszöntőt mondott Barnabás István alpolgármester, majd átadták a Tisztes Polgár kitüntetést. Az év díjazottjai a Paksi Református Egyházközösség házaspár lelkészei, Lenkey István és Lenkeyné, Teleki Mária.

Az átadásról készült videó lentebb látható!

Igazán szép cikket olvashatunk a gyülekezetről a parokia.huweboldalon.


Templomunk
Templomunk
Lenkey István lelkész
Lenkey István lelkész
Lenkeyné Teleki Mária lelkész
Lenkeyné Teleki Mária lelkész
Kern Sándor gondnok
Kern Sándor gondnok
Feil Ferencné
Feil Ferencné

Itt egy videofilmet nézhet meg, ha Flash plugint telepít. A Flash plugint ingyenesen letöltheti innen.

2016. március 15.

Tisztes Polgár kitüntetés átadása, 2016.

Itt egy videofilmet nézhet meg, ha Flash plugint telepít. A Flash plugint ingyenesen letöltheti innen.

2003. április 20.

Lelkészeink beiktatása