Hitoktatás

Drága paksi Testvérek! Székely Brigitta vagyok és Csomakőrös a szülőfalum. Kőrösi Csoma Sándor szülőfalujában élni számomra elmondhatatlan érzés. Nagy hatással volt rám mindig az ő élettörténete és most sem tehetem meg, hogy ne említsem nevét, hiszen az egész világon ismerik őt és visszajárnak emléke előtt tisztelegni. Ebben a kisfaluban nevelkedtem, munkálkodtam, Isten Dicsőségére. Gyerekkorom óta ismerem a Hatalmas Istent és élő kapcsolatban vagyok vele. Fiatalnak mondhatom magam, de nagyon tartalmas élet utat tudok a hátam mögött, amelyen mindvégig Isten fogta a kezem és vezetett, megáldott, fejlesztett és szeretetével elhalmozott. Megtapasztalhattam az ige szavát: „Tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál.” (Róma 8, 28.) Hat éve, hogy hittantanárként dolgozom és tapasztalom a Szentlélek rejtélyes, csodálatos munkáját.  Isten a nyáron Paksra vezetett és remélni merem, hogy itt is az áldását kiárasztja munkámra, fogja a kezem és az ő Országának építéséhez egy tégla lehetek. Minden tudásomat megpróbálom, az Isten és a gyülekezet javára fordítani. Mert nem szégyenlem a Krisztus evangyéliomát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére.” (Róma 1,16.)

Szeretettel, Székely Brigitta.

Hitoktatók, és a gyerekmunkában szolgálok a Paksi Református Egyházközségben

A nyári szünet után újra fiatalok hangjától lett hangos a paksi református templom utcája. 2015. szeptember 19-én reggel 9 órakor szülők, gyerekek, hitoktatók vidám hangulatban indultak Medinára az egyházmegyei tanévnyitó napra. Vendéglátóink nagy szeretettel fogadtak, süteményekkel és üdítőkkel kínáltak bennünket. A 10 órakor kezdődő alkalmat a medinai református templomban Kovács László lelkipásztor nyitotta meg, majd vidám éneklésre hívta a fiatalokat. Az áhítatot Kovácsné Smatarla Ibolya tartotta. A gyerekeknek figyelniük kellett az elhangzott történetre, hiszen ezután egy izgalmas vetélkedő következett. 6 állomás volt, ahol a gyerekek különböző próbákat kellett teljesítsenek, itt említeném a zsákban ugrást, labdák célbadobását, az együttműködő feladatokat, a bibliatörténethez fűződő kvíz kérdéseket. A vetélkedő után ünnepi ebédre került sor. Mindenki izgatottan várta az eredmény hírdetést, de előtte a játszótéren kikapcsolódtunk. A templomba visszatérve csodás énekekkel dicsétük az Urat. Az eredményhírdetésnél kiderült kik is teljesítettek a nap folyamán a legjobban. Örömmel vettük tudomásul, hogy a jó kedv és a csodás emlékek mellett egy kupával térhetünk haza.

Vasárnap szeptember 20-án a Paksi Református Egyházközségben folytatódott az ünnepélyes tanévnyító. A gyerekek örömmel mutatták be a gyülekezetnek a vetélkedőn nyert kupát. Ezen alkalomból egy rövid filmvetítéssel elevenítették fel a nyáritábor csodás pillanatait. Az istentiszteletet egy közös ebéddel zártuk, ahol átérezhettük, hogy Isten törődik velünk, és új lehetőségeket ad a személyes találkozásokra, áldását rajtunk tartja. Az Úr adja meg nekünk, hogy sok csodás alkalmat tudjunk a közösségben megélni és elmonhassuk „Urunk, jó nekünk itt lennünk” (Máté 17, 4). Székely Brigitta.

Hitoktatók:

Lenkey István lelkész-vallástanár, ált.isk+gimnázium

Lenkeyné Teleki Mária lelkész-vallástanár, óvoda+ált.isk+gimnázium

Székely Brigitta hitoktató, óvoda+ált.isk+gimnázium

Gócza Leventéné tanítónő, ált.isk

Mező Istvánné óvónő, óvoda

Szénégetőné Kovács Katalin hittanoktató, jelenleg gyes-en

 

Gyermek istentisztelet vezetők:

Felső tagozatos csoport:

Lenkeyné Teleki Mária lelkész,

Szabó Klára középiskolai tanár.

Alsó tagozatos csoport:

Gócza Leventéné tanítónő,

Pappné Szatmári Magdolna pedagógus,

Szénégetőné Kovács Katalin hittanoktató.

Óvodás csoport

Jegesiné Pataki Piroska tanítónő,

Mező Istvánné óvónő.

 

A paksi iskolai és óvodai református hittanórák helye és időpontja

Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és gimnázium:

az iskola órarendjébe illesztve történik.

Állami iskolák:

1. 2. 5. és 6. osztályban órarendben, helyszín az iskola.

Bezerédj Általános Iskola,

Deák Ferenc Általános Iskola,

II. Rákóczi Ferenc Ált Iskola.

A következő óvodákban van református hitoktatás:

Eötvös Úti Óvoda,

Ifjúság Úti Óvoda,

Kishegyi Úti Óvoda,

Munkácsi Úti Óvoda,

Tolnai Úti Óvoda,

Vörösmarty Utcai Óvoda.

 

Konfirmáció előkészítő alkalmak: csütörtökön és pénteken a gyülekezeti teremben.