Bizottságok

A bizottságok feladata gyülekezeti szolgálat egyes visszatérő feladatainak ellátása, valamint egyes esetekben a presbiteri gyűlések döntéseinek előkészítése.

Diakóniai bizottság:

Feladata a „Világ Világossága Paksi Református Alapítvány által diakóniai célra összegyűjtött pénz, vagy természetbeni juttatások szétosztására javaslattétel. A javaslatokat az alapítvány kuratóriuma fogadja el.

Pénzszámláló bizottság:

Feladata a perselyekben összegyűjtött pénz összeszámlálása.

Építési bizottság:

Feladata építészeti feladatok felmérése, és a presbitérium számára javaslattétel a végrehajtásra.

Számvevő bizottság:

Feladata a pénzforgalom könyvelésének időszakos részletes ellenőrzése.

Leltározási bizottság:

Feladata a vagyontárgyak előírásnak megfelelő időszakos felleltározása.

Katechetikai bizottság:

Feladata a hitoktatások szervezése és végzése.

Temetői bizottság:

Feladata a temető karbantartások szervezése, a sírok nyilvántartása, a sírok gazdáival való kapcsolattartás.

Kommunikációs és Informatikai bizottság:

Feladata az újságunk és a hirdetőtáblák szerkesztése, a TV műsorok tartalmának szerkesztése, az internetes honlapunk karbantartása.

Kulturális bizottság:

Feladata kulturális rendezvények szervezése.

Adománygyűjtő bizottság:

Feladata a templom felújításához alkalmak szervezése, adományok gyűjtése.