Archívum - Elmélkedések, szilánkok

Gondolatok a Böjtről

Elgondolkoztam azon, milyen is az igazi böjt. Lehet, ezzel nem írok újat, de ha egy valakit sikerül útra indítani, nem volt hiába, hogy le is írtam. Ilyenkor többnyire az ételek korlátozását tekintjük böjtnek.
Amikor bizonytalan vagyok egy kérdésben, a Bibliából kapom meg a választ. Ésaiás próféta könyvében az 58. rész 6-7 versében. Máté 6,16 -17-18-ban, és még számos helyen. Azok a rossz dolgok, amelyektől nem tudunk szabadulni bilincsben, és megkötözve tartanak. Szorít, fáj! Még is, oly nehezen szánjuk rá magunkat, hogy megbocsássunk annak, aki megbántott. Most itt az ideje, hogy a harag köteleit széttépjük! Annak is, hogy a káros szenvedélyek fogságából megszabaduljunk. Törjük össze minden rossznak a bilincsét! Törjük meg a kenyeret az éhezőnek, adjunk ruhát, akinek szüksége van rá. Látogassuk meg a betegeket, a magára maradt elárvult embereket, akiknek drága kincs a jó szó, mert ritka vendég ez náluk. Vigyük a szeretetet, mely beragyogja a szobát Jézus által, és Ő küldi szeretetét velünk a didergő hajléktalanhoz, akinek a betevő falatját adjuk oda. Ne mondjuk, hogy nem tudom, nem akarom, fáradt vagyok, most nincs időm!
Kérjük el imádságban hittel az erőt, és akarást. Kérjünk mi is bűnbocsánatot. Miért írtam, hogy mi is? Mert Jézus a kereszten már előbb kérte értünk a Mennyei Atyától. Kérlek Uram, tégy minket kitartóvá e- 40 napos böjti zarándoklaton. Amit alázattal, bűnbánattal, a Te dicsőségedre teszünk. Ámen.
Csatlakozzunk, Teréz anya elhatározásához!

„Egy szívbéli „Igen” az Istennek, és egy kedves mosoly mindenkinek.”

Testvéri szeretettel, Homonnai Zoltánné


(2014. 03.13)
--------------------------------------------------------------------------------------------

Az alábbiakban gyülekezetünk tagja által írt versei, elgondolkodtató írásai találhatók.Homonnai Zoltánné
Csak adni, csak adni

Ujjong a lelked, Karácsony közeleg
Várod, közben egyre jobban félsz.
Üveggömb tükrében, csillan emlékezet
Melyben éppen gyermekként remélsz:
Új cipőt, játékot, vagy egy új ruhát
A dobozok titkos rejtekén.
Együtt a család, zeng egy hallelúját
A boldog Szeretet ünnepén.

Köd takarja múltad, jelened éled.
Nincs már szülő, alig van barát.
Könnyeket perget e-magányos élet,
Hallani sem szeretik a másik baját!
Öreg vagy, elhagyott, betegség emészt?
Úgy véled, hiszik nem vagy semmire jó
Elszenvedem, én is ezeket, ezért
Hadd legyek én a bíztató szó!

Szeretnél te is örömöket adni
Kifejezni hálás szívedet
Szeretnéd morzsáid két marékkal adni
Csak adni, csak adni mindenkinek!
Szíved tiszta szándéka elvezet
Decemberi éjszakán, a Kisdedhez.
Aki téged megszán, veled megy
Ajándékot visztek a Gyermeknek.
(2013. 12. 10. )
--------------------------------------------------------------------------------------------

Fitt Ildikó: Féláron

“Áron vétettetek meg,
dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben…” (1Kor 6,20)

Nincs másik ember és idő. Te vagy.
És még angyaljárta furcsa temető
van, kerítése piszkos lepedő.
És nincs égbevezető haláltalan lépcső,
nincs félárú menny - belépő.
Ő van.

(2012.04.19)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Homonnai Zoltánné: Hálaszó a télben

Éj kékségben, holdsütésben
Csilingeltek csillagok,
Szél zenéje hópihékben
Idézett egy dallamot.
Keringőzve földre értek
Halkan puhán kecsesen,
Fehér puha takaróba
Beolvadtak csendesen.

Éj kékségben, csillagfényben
Házak sora alszik már,
Csak egy házban nincs sötétség,
Világít egy ablak pár.
Örömére a családnak
Új kis élet érkezett,
Fehér pihe paplanjában
Baba, Mama szendereg.

Éjkékségben, csillagfényben
Állok kint a teraszon,
Szél hárfája zenéjében
Andalog gondolatom.
Ez az éjjel, épp oly ékes,
Mint amikor születtem,
Hold tükrében Szereteted
Mutatta ezt meg nekem!

(2012.02.08)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Varga Gyöngyi: Áldáskönyv

Amikor úgy tűnik, nincs remény,
jöjjön hozzád áldásával az Isten,
hogy megláthasd fényét
egy kisgyermek tekintetében.

Amikor úgy érzed, semmi okod az örömre,
jöjjön hozzád áldásával az Isten,
hogy kedvességére találj
egy barát derűjén keresztül.

Amikor úgy gondolod, az élet túl komor,
jöjjön hozzád áldásával az Isten,
hogy bőrödön érezhesd
a napfény és a szellő frissességét.

Amikor minden mozdulat olyan üresnek tűnik,
jöjjön hozzád áldásával az Isten,
hogy jelenlétét érezhesd
egy idegen kézszorításában.

Amikor a jövendőt nyomasztónak látod,
jöjjön hozzád áldásával az Isten,
hogy feltárja előtted az élet szépségét
egy ölelés biztonságában.

Amikor azt hiszed, már messze távolodtál tőle,
jöjjön hozzád áldásával az Isten, hogy felismerhesd:
ő ott áll mindvégig a hátad mögött,
és szeretetével várt.

(2011.12.09)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Fitt Ildikó: Szeretve

Olyan természetesen,
mintha törvényszerű volna,
földig érő nyugalomban
vagyok tiéd.

Olyan egyszerűen és tisztán,
mintha most indulna az élet,
földig érő nyugalomban
állok eléd.

De nem láthatom arcod
és nem érinthetlek.
Nyomok vannak csak,
törölhetetlenek.

Mégis olyan szokatlanul,
mintha csoda volna,
földig érve, nyugalomban
kerülsz mellém.

Olyan időtlenül,
mintha nem volnának emlékek,
földet érve, nyugalomban
vagy az enyém.

(2011.11.30)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Túrmezei Erzsébet: Mindig csak adni

Az öreg kút csendesen adja
Vizét… így telik minden napja.

Áldott élet ez! – fontolgatom.
Csak adni, adni minden napon!

Ilyen kúttá kellene lennem!
Csak adni teljes életemben!

Csak adni? Terhet is jelenthet.
Jó kút, nem érzed ezt a terhet?

Belenézek… tükre rám ragyog:
„Hiszen a forrás nem én vagyok,

Árad belém! Csak továbbadom
Tisztán, vidáman és szabadon.”

Hadd éljek ilyen kút életet!
Osszak áldást és szeretetet!

Nem az enyém. Krisztustól kapom
Egyszerűen továbbadhatom.

(2011.11.20)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Homonnai Zoltánné írását olvashatjuk a vígasztalásról:

,„Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg”

A halottak napját, vigasztalás napjának is nevezhetnénk. Erre Pál apostol hívta fel a figyelmem, a mai Ige olvasásakor. „Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel." 1 Thessz 4:13-18 -ban aki még nem olvasta, megtalálja

A címben szereplő Igét sem régen hallottam, és személyes üzenetként éreztem, amit harmadik napon egy nagyon közeli hívőtestvérem Dédi, által, beteljesedni láttam. Legyen ez az írás vigasz és tanulság, a szeretet ajándékául! Dédi, minden nyáron maga köré gyűjtötte, unokáit, dédunokáit, akiket megtanított imádkozni.
Kifogyhatatlan volt a Biblia történeteiből. Mindkét oldalon csípőprotézise volt, aminek lejárt az ideje, de már nem lehetett kicserélni. Évek multán, a korábban fáradhatatlan dédi kényszerpihenőre szorult. Egyetlen panasza volt, amikor már végképp nem tudott felkelni, hogy nem látja, Bibliájában a betűket, pedig akkor már nagyon nagy fájdalmai voltak. Sokszor, de nem elégszer, imádkoztunk együtt. Lenkey Tiszteletes Úr, adott egy nagy betűs Bibliát. Többször, még, halála előtti napokban is mondta „Mondd meg a te tiszteletesednek, hogy Áldja meg, Isten, ezért a Bibliáért!” Aztán elmondott egy „Haza” készülő imádságot. Ezután, már nem sokat beszélt. Ez a harmadik nap Dédi halála előtti harmadik nap volt. Úgy éreztem, hogy mellette kell lennem az utolsó órájában. Azonnal telefonáltam, hogy másnap szeretnék átmenni, hogy vigyázhassak rá, de azon a napon az unokája volt vele. Azt gondoltam, mivel féltem is, hogy nem talált az Úr alkalmasnak erre a szolgálatra. Következő napon délben ismét felajánlottam a segítségem, amit a lánya örömmel elfogadott, nagy szüksége volt rá. Már teljesen tehetetlen édesanyját lemostuk, másik hálóruhát adtunk rá, szépen lefektettük,.megálltunk az ágya mellett és hangosan elmondtam egy imát, amit a Mindenható a szívemre helyezett, ezután mindketten mondtuk az Úrtól tanult imádságot. Pillanatok alatt dédi arca kisimult, szinte mosolygott, és tudtuk hogy hazament Teremtőjéhez. Úgy ment el, ahogy élt imádságos szívvel, és hivő lélekkel.

A Bibliai idézet előtt van egy szó, „mostantól” arra utal, hogy az Úr Jézus üdvünkért való kereszthalála óta „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg”

Akik erről nem tudnak, hogy ez az ígéret már az életünkre érvényes, mondom, és kívánom, hogy „mostantól” legyen ez tanulság, és örök vigasztalás számunkra!

Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy pótolod azt az űrt, melyet, elköltözött szeretteink hagytak bennünk, Szereteteddel szívünkbe helyezve drága emléküket és közös reménységet, a Benned, való találkozásra. Ámen

(2011.10.29)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Homonnainé Vilike: Egyedül lehetsz, de magányos soha

Elsirattad társad, vagy ő hagyott egyedül
Gyermeked kiröppent, barátod elkerül.
Lehet az életed bármilyen mostoha,
Egyedül lehetsz, de magányos soha!

Csalódás tövise megkarcolja lelked,
Vagy arcodon bánat könnyei peregnek
Társ nélkül az élet milyen mostoha,
Egyedül lehetsz, de magányos soha!

Betegség látogat, ki hallja sóhajod?
Valaki, szíveden csendesen bekopog.
Vele az életed nem lesz mostoha,
Egyedül lehetsz, de magányos soha!

Szeretetét vidd el, egy szenvedő társnak
Kinek szívén, még nagyobb a bánat.
Belátod életed, nem is oly mostoha
Lehetsz egyedül, de magányos soha!

Ha, sok évet éltél, nem bír vinni lábad
Ő, még is elfogad szolgáló társának.
Közben járó imád, szívébe fogadja,
Lehetsz egyedül, de magányos soha!

/”’A magányosság érzelemi, az egyedüllét, fizikai állapot”/

(2011.08.10)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Fitt Ildikó versei:

Játék

Fal mögött veszem fel maszkom.
Ilyenkor dolgaim elől rejtelek, de
tetovált arcon nincs áldás.

Vígjátékot játszom
a tetszés szerint,
bár Te gyanítod.

Elegyülök, vegyülök.
Szemedben
végjátékot űzök.
Akác

Talán nem kellene félni.
Talán nem kellene az idő.
Úgy kéne mindig felébredni,
mint hajnali zápor, jóleső.

Fára mászni, fűbe feküdni,
friss bokával szaladni erdőn.
Hűs levél alá bízva bújni,
csodákat álmodni hegytetőn.

Átfolyni messzi patakokba,
lenge derűt önteni korsókba,
akácszínű szárnyat bontani...
Igen, talán így kellene élni.

Talán nem is kell már félni.
modern tanítvány

az ablakot is
nyisd

(2010.08.14)

-------------------------------------------------------------------------------------------

dr. Fodor Ágnes: A példa

A reggelek a legjobbak. Felébredni. Ráeszmélni, hogy új nap kezdődött, hogy az Úr az ő végtelen szeretetével és bizalmával újra megajándékozott. Ő hisz bennem: van még, amit megtehetek a földi életemben. Ő hisz benne, hogy dolgom van itt, amit senki más nem végezhet el, csakis én . Azután elindul, felpörög a nap. Megélénkül a világ. Zajok, mozgások, pörgés, s nem maradhatok ki , magával ránt , elsodor...

Munka... Jönnek, köszönnek, panaszokat hallgatok meg, s megpróbálok segíteni. Minden alkalommal reménykedek: talán sikerült. Mire letelik a munkaidő, lelkem telve van a sok testi-lelki panasszal. Talán túlságosan is átélem az emberek gyötrelmeit. Gyors ebéd, és néhány látogatás. Mire késő délután lesz, elfáradok. Lelkem roskad a sok fájdalom, betegség, reménytelenség, társtalanság, társas magány szürkén beborító súlyától. Istenem segíts! - fohászkodom. Hadd legyek erős! Hisz megvan mindenem! Testem, elmém, - amennyire ez biztosra vehető - egészséges. Nincsenek mindennapos gondjaim, van otthonom, kenyerem, családom, szeretteim. - Mi ez a letargia?- Istenem, segíts! Mutass nekem utat! Hogyan éljek, dolgozzak, szeressek, reméljek, mosolyogjak szívből, vagy szomorkodjak, ha okom van rá!

És megint új nap kezdődik. A reggel a legjobb. Felébredek. Ráeszmélek, hogy az Úr az Ő végtelen szeretetével ismét megajándékozott. Dolgom van még, amit csak én végezhetek el. Délután meglátogatom az egyik legkedvesebb betegemet. Magányos, férje már évekkel ezelőtt elment, s hosszú súlyos betegségében ő ápolta. Pedig beteg volt ő maga is. Testét kicsavarta a fiatal kora óta kínzó gerincbetegség. Azután a szélütés féloldali bénulása tovább torzította a nagybeteg testet, elbizonytalanította a mozgást, elgyengítette a lábakat és a karokat. S mégis, nap, mint nap helytállt. Gondozta nagybeteg férjét, rendben tartotta az otthonukat, anyai szeretettel figyelte gyermeke sorsát, s imádsága minden nap őket vitte az Úr elé. Sorsa egyre nehezebb. Mert az idő múlik, s neki egyre nagyobb teher mindent megcsinálni, pontosan úgy, ahogyan kell.Ha kérdezem, mindig mosolyogva válaszol: Megvagyok! Szeret engem a jó Isten! Mindig van segítség, s ha végképp nem tudok valamit megtenni, akkor is gondol rám az Úr! Soha nem hagyott magamra, a legnagyobb bajomban sem.
S csak nagyon ritkán kérdezi könnytől csillogó szemmel: mért ezt a sorsot kaptam? Mért kell ennyit szenvednem? Mit vétettem? Ha vele beszélgetek, mindig megnyugszom. Látom , milyen apró keresztet hordozok hozzá képest.

S tudom a választ is a ritkán feltett kérdésre: Ezt a sorsot csak kivételeseknek adja az Úr. Csak azoknak, akiket a legjobban szeret, akiket a legjobbnak ismer. Akik a példát elénk, gyengék elé állíthatják: Minden kereszt elhordozható a hit erejével.

(2010.07.23)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Homonnai Zoltánné versei:

Karácsony

Járod az utcát egyedül
Füledbe egy melódiát hegedül
A jó öreg szél.

Fények özöne szikrázik
Egy könnycsepp arcodon elázik
Egy emlék útra kél.

Szeretet fa alatt, szeretet fa körül
Veled együtt, mindenki örül
Együtt a család.

Angyali üzenet, Megváltó született
Szívetek, boldog öröm
Járja át.

Most elmennek melletted.
Közömbös emberek, de egy
Még is mondja, szegény!

Letörlöd könnyedet, lelkedben békelett,
Hisz Megváltó született, nem vagy te szegény,
Mert veled a remény, veled van a remény!


Egykor....

Megszülettél pihe, puha pólya szeretet.
Mit hoztál magaddal te kis égi üzenet?
Elmúlt a magány, s már velem a remény,
Hogy napról-napra téged ápolhatlak én.
Oly kicsi vagy még, táplállak szüntelen.
Ne félj, nem hagylak el hűtelen!
Már látom, Nagy leszel, és erős,
Fájdalmaim fölött, aki mindig győz,
Ha elesem, felemelsz, tudom, Istenem.
Köszönöm, hogy egykor, megszületett hitem!

(2010.12.04)

-------------------------------------------------------------------------------------------


A "pdf" fájlok megtekintéséhez az Adobe Reader (minimum 6.0 verzió) program szükséges. Honlapunkról letölthető: Adobe Reader v9.3 (magyar). Méret: 25 MB. Teljes verzió, freeware. Operációs rendszer: Windows 7, Windows Vista, Windows XP.

Az írásművek szerző neve szerint abc-sorrendben találhatók az alábbi listában.


Homonnai Zoltánné: A szívem szándékai

Homonnai Zoltánné: A szívem szándékai
Adobe PDF file, kB
2011. november 27.

Feil Anita: Új Időszámítás

Feil Anita: Új Időszámítás
Adobe PDF file, kB
2010. március 2.

Fitt Ildikó: Versek

Fitt Ildikó: Versek
Adobe PDF file, kB
2010. február 16.

Fitt Ildikó: Német versek fordításai

Fitt Ildikó: Német versek fordításai
Adobe PDF file, kB
2010. június 16.

Fodor Ágnes: Asztali Áldás

Fodor Ágnes: Asztali Áldás
Adobe PDF file, kB
2010. március 17.

Fodor Ágnes: Megtértem Istenhez

Fodor Ágnes: Megtértem Istenhez
Adobe PDF file, kB
2010. február 7.

Homonnai Zoltánné: A bizonyosság nyugalma

Homonnai Zoltánné: A bizonyosság nyugalma
Adobe PDF file, kB
2010. január 17.

Homonnai Zoltánné: Kérlek segíts rajtam is!

Homonnai Zoltánné: Kérlek segíts rajtam is!
Adobe PDF file, kB
2010. május 25.

Homonnai Zoltánné: Porból formáltál

Homonnai Zoltánné: Porból formáltál
Adobe PDF file, kB
2010. március 16.

Homonnai Zoltánné: Zarándokutam

Homonnai Zoltánné: Zarándokutam
Adobe PDF file, kB
2010. március 29.

Horváth Ilonka: Az Idő mérték

Horváth Ilonka: Az Idő mérték
Adobe PDF file, kB
2010. január 24.

Molnár Klára: Remény

Molnár Klára: Remény
Adobe PDF file, kB
2010. február 1.