Cursillo

De Colores!


Szeretettel meghívunk a református cursillóra!A cursilló egy háromnapos összejövetel, amely alkalmat kínál a keresztény hit igazságainak megismerésére, személyes megélésére. Tapasztalatok szerint a keresőket és kétkedőket a válaszok megtalálásában segíti, míg a hit útján járóknak megerősítést, feltöltődést, hitük elmélyülését adja. A cursilló (Ejtsd: kurszijjó. Spanyol eredetű szó) magyarul a kereszténységről szóló rövid tanfolyamot jelent.

A cursilló segítségével a vallásosak, de a hittől, egyháztól távol lévők, a maguk módján Istenhívők is meggondolhatják és átélhetik, mi a keresztény megközelítés és válasz életük kérdéseire. Három nap alatt (csütörtök 17:00-tól vasárnap 18:00-ig tart, bentlakással, teljes ellátással) olyan sokat nyújt, amire a legtöbben egy életen át emlékezni fognak. A részvétel térítésmentes, hogy részt vehessenek rajta szűkös anyagi helyzetű emberek is. A cursillókat adományokból fedezzük, lehetőség van a helyszínen való az adakozásra.

A cursilló nem csak a vallásos embereknek való. A cursillót nagyrészt laikusok (nem lelkész egyháztagok) tartják. Mondandója a tapasztalatok szerint a résztvevők nemétől, családi helyzetétől, felekezetétől, korától, képzettségétől és társadalmi helyzetétől függetlenül is érvényes. A három nap alatt megélt hitbeli tapasztalatok nem ritkán kisebb-nagyobb változásokhoz vezetnek a résztvevők életében.

A cursillo inkább lelki élmény, megrendülés a résztvevőknek, mint tudás megszerzése, bár az is. Az ember ráeszmél létének óriási értékére: hogy tudniillik Istennek gyermeke, hogy Isten szeretet és a mennyei Atyánk, aki személyesen megszólít bennünket, és gondot visel ránk . Az ember szeme előtt új világ nyílik meg. Ez a találkozás nem más, mint egy személyes vallásos élmény. Mivel élmény, a cursillót nem lehet könyvekből megtanulni, vagy megmagyarázni. Hogy mi a cursillo, azt csak az érti, aki átélte.

A cursilló, a Biblia alapján, abban is segít eligazodni, hogy mit jelent közösségben élni Istennel a mai világban. A cursilló a tapasztalatok szerint örömöt ad, aktivizálja az embert, éhséget ébreszt az Ige iránt, mely által jobbá válhatunk, és tettekre sarkall, hogy az Úr által adott lehetőségekkel szolgáljunk a világ felé. A cursilló célja, hogy az evangélium (az Istennel való megbékélés örömhíre) a résztvevő megélt valósága legyen. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha az ember személyesen kerül közelebb Istenhez.

„Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok” Jakab levele 4.rész 8.vers.

A jelentkezési lap helyszínekkel, aktuális időpontokkal a jelentkezes@refcursillo.hu e-mail címen igényelhető.

A Cursillon való részvétel személyes ajánlás útján történik. Ha nincs ajánlód, lépj kapcsolatba lelkészeinkkel vagy gondnokunkkal. Egy személyes beszélgetés során sok kérdés tisztázódhat.

A református cursillo honlapja: www.refcursillo.hu

Az alábbiakban pár cikket olvashatnak régebbi alkalmakról:


Itt egy videofilmet nézhet meg, ha Flash plugint telepít. A Flash plugint ingyenesen letöltheti innen.

2011. június 11.

Cursillo hivogató videó

Tipp: Indítás után azonnal állítsd meg és várd meg, amíg a háttérben letölti a teljes videót. A gomb melletti sáv lassan sötétszürkével telik meg. Így biztosan nem fog akadozni.


2008-10: Cursillo Monoszlo (cikk, fotó)

2008-10: Cursillo Monoszlo (cikk, fotó)
Adobe PDF file, kB
2010. február 25.